23
apríl 2024

V rámci projektu sa podarilo aktualizovať koncepciu rozvoja – sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina

Projekt s názvom Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina je finančne podporený z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Významnou súčasťou projektu bolo vytvorenie novej aktualizovanej koncepcie rozvoja zameranej na sociálnu inklúziu marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina na roky 2022 – 2026.  Koncepcia bude zároveň súčasťou celkovej integrovanej územnej stratégie v meste Žilina.

Ide o strednodobý programový dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja určuje strategické priority, ktoré bude mesto realizovať za účelom komplexného riešenia a teda sociálnej inklúzie obyvateľstva marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina.

Dokument bude dostupný na web stránke čoskoro.

Návrat hore