Požičovňa pracovného náradia zriadená pri Komunitnom centre na Bratislavskej ulici

Zámerom poskytovania sociálnej služby – požičovne pracovného náradia, pre obyvateľov lokality Bratislavskej ulice v Žiline je priame zapájanie nájomníkov do starostlivosti o vlastné bývanie, prevzatie zodpovednosti za kvalitu a dôstojnosť vlastného bývania i svojho okolia. Nájomníci nevlastnia základné pracovné náradie, ktorým by mohli zabezpečovať rutinnú údržbu nájomných bytov a tým si skvalitniť vlastné bývanie. Pridanou hodnotou tejto aktivity je prepojenie rómskej a nerómskej komunity pri rôznych dobrovoľníckych činnostiach ako napríklad Naše mesto, ale aj iných pravidelných stretnutiach slúžiacich na čistenie a skrášľovanie vnútorných aj vonkajších priestorov. Táto požičovňa existuje a slúži na použitie pre obyvateľov na Bratislavskej ulici, časom však prirodzene dochádza k opotrebovaniu aj znefunkčneniu tohto náradia a preto je potrebná údržba a doplnenie náradia.

Cieľovou skupinou  sú obyvatelia Bratislavskej ulice,  cca 450 obyvateľov dospelej populácie. V lokalite sa nachádza 9 bytových domov, 12 obytných kontajnerov, ktoré slúžia na prechodné bývanie a 8 bytových jednotiek vytvorených z obytných kontajnerov.  

Prostredníctvom požičovne náradia sme zainteresovali nájomníkov do správy o vlastné bývanie. Samotný proces požičiavania náradia je zadarmo – podmienené platnou nájomnou zmluvou a predložením k nahliadnutiu platným občianskym preukazom.

Uvedený spôsob požičiavania pracovných nástrojov umožňuje Rómom riešiť rôzne problémy spojené s vlastným bývaním a priestorom okolo neho svojpomocne respektíve na základe komunitných princípov. Uvedená potreba požičovne vychádza od samotných Rómov – nájomníkov, ktorí sú manuálne zruční a sú schopní si mnoho domácich prác vykonať sami za predpokladu istých podmienok – vytvorením novej služby požičovne náradia. Mnohé z náradia sa  bude používať aj na upratovanie spoločného priestoru v danej lokalite jej obyvateľmi. Požičovňa pracovného náradia  bude situovaná v priestoroch komunitného centra, náradie sa  bude požičiavať bezplatne v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 /otváracie hodiny Komunitného centra.

Fotogaléria

Scroll to Top