Kontaktný formulár

  KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

  Mestský úrad Žilina,
  Námestie obetí komunizmu,
  011 31 Žilina

   +421 41 70 63111

  inkluzia.zilina@zilina.sk

  Sociálne siete

  Doučovanie

  Zvyšovanie prístupu k pravidelnému doučovaniu bude umožňovať 30 deťom z MRK navštevujúcich ZŠ  1. stupeň.

  Predškolská výchova

  Deti z MRK navštevujú predškolské zariadenia zriedkavo. Záujmom mesta Žilina je zvýšiť tento počet detí a pomôcť im tak osobnostne sa rozvíjať.

  Voľnočasové aktivity

  Cieľom aktivity je  prispieť k zmysluplnému vyplneniu voľného času  detí a mladých ľudí z lokality Bratislavskej ulice.

  Scroll to Top