25
apríl 2024

Obnovená požičovňa pracovného náradia pri komunitnom centre

V rámci projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ sa podarilo obnoviť požičovňu pracovného náradia pri komunitnom centre na Bratislavskej ulici.

Vďaka projektu sa podarilo nie len obnoviť priestor požičovne náradia zakúpením nového kontajneru, ale zároveň doplniť pracovné náradie využívané obyvateľmi Bratislavskej ulice. Význam danej aktivity spočíva v zapojení nájomníkov do správy o vlastné bývanie t.j. aby Rómovia prevzali zodpovednosť za kvalitu a dôstojnosť vlastného bývania. Uvedený spôsob umožňuje Rómom riešiť rôzne problémy spojené s vlastným bývaním a priestorom okolo neho svojpomocne resp. na základe komunitných princípov. Uvedená potreba požičovne vychádza od samotných Rómov – nájomníkov, ktorý nie zriedka sú vysoko manuálne zručný a sú schopný si mnoho domácich prác vykonať sami za predpokladu istých okolností a podmienok t.j. požičovne náradia. Mnohé z náradia sa bude používať na upratovanie „spoločného“ priestoru v danej lokalite jej obyvateľmi /lopata, hrable, krompáč a i./

Požičovňa pracovného náradia bude sprístupnená obyvateľom Bratislavskej ulice po kolaudácii.

Návrat hore