Každý iný, všetci rovní

Sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina

Doučovanie

Zvyšovanie prístupu k pravidelnému doučovaniu bude umožňovať 30 deťom z MRK navštevujúcich ZŠ  1. stupeň.

Predškolská výchova

Deti z MRK navštevujú predškolské zariadenia zriedkavo. Záujmom mesta Žilina je zvýšiť tento počet detí a pomôcť im tak osobnostne sa rozvíjať.

Voľnočasové aktivity

Cieľom aktivity je  prispieť k zmysluplnému vyplneniu voľného času  detí a mladých ľudí z lokality Bratislavskej ulice.

Aktuálne informácie o aktivitách projektu

Putovná výstava prác detí a mladých ľudí z Komunitného centra

30 apríl 2024 Putovná výstava prác detí a mladých ľudí z Komunitného centra V rámci projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste ...
Čítaj viac →

Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu.

30 apríl 2024 Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu Vyhodnotenie projektu –  „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ Aktivita: Podpora ...
Čítaj viac →

Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu

30 apríl 2024 Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu Vyhodnotenie projektu –  „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ Aktivita: Podpora ...
Čítaj viac →

Aktivita – Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu

30 apríl 2024 Aktivita: Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu Vyhodnotenie projektu –  „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ Aktivita: ...
Čítaj viac →
Návrat hore