Každý iný, všetci rovní

Sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina

Doučovanie

Zvyšovanie prístupu k pravidelnému doučovaniu bude umožňovať 30 deťom z MRK navštevujúcich ZŠ  1. stupeň.

Predškolská výchova

Deti z MRK navštevujú predškolské zariadenia zriedkavo. Záujmom mesta Žilina je zvýšiť tento počet detí a pomôcť im tak osobnostne sa rozvíjať.

Voľnočasové aktivity

Cieľom aktivity je  prispieť k zmysluplnému vyplneniu voľného času  detí a mladých ľudí z lokality Bratislavskej ulice.

Aktuálne informácie o aktivitách projektu

Vybudovanie workoutového ihriska na Bratislavskej ulici

V októbri 2022 sa začala implementáciu projektu "Každý iný, všetci rovní". V rámci projektu sa realizuje niekoľko aktivít, ktoré majú za úlohu nie len zlepšiť
Čítaj viac →

Konferencia k projektu „Každý iný, všetci rovní“

Konferencia sa uskutočnila za účelom predstavenia projektu, jeho cieľov, aktivít, schémy financovania ale taktiež bližšie priblížiť spoluprácu
Čítaj viac →

Výberové konanie na pozíciu Terénny pracovník pre projekt „Každý iný, všetci rovní“ Mestský úrad v Žiline

aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia
Čítaj viac →

Mesto Žilina zakúpilo elektromobil v rámci projektu „Každý iný, všetci rovní“

Zakúpenie elektromobilu bolo súčasťou aktivity Podpora a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania a prevencie straty bývania
Čítaj viac →
Scroll to Top