Každý iný, všetci rovní

Sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina

Doučovanie

Zvyšovanie prístupu k pravidelnému doučovaniu bude umožňovať 30 deťom z MRK navštevujúcich ZŠ  1. stupeň.

Predškolská výchova

Deti z MRK navštevujú predškolské zariadenia zriedkavo. Záujmom mesta Žilina je zvýšiť tento počet detí a pomôcť im tak osobnostne sa rozvíjať.

Voľnočasové aktivity

Cieľom aktivity je  prispieť k zmysluplnému vyplneniu voľného času  detí a mladých ľudí z lokality Bratislavskej ulice.

Aktuálne informácie o aktivitách projektu

Aktivita: Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu

30 apríl 2024 Vyhodnotenie projektu – „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ Aktivita: Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu ...
Čítaj viac →

Putovná výstava prác detí a mladých ľudí z Komunitného centra

30 apríl 2024 Putovná výstava prác detí a mladých ľudí z Komunitného centra V rámci projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste ...
Čítaj viac →

Obnovená požičovňa pracovného náradia pri komunitnom centre

25 apríl 2024 Obnovená požičovňa pracovného náradia pri komunitnom centre V rámci projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ sa podarilo ...
Čítaj viac →

V rámci projektu sa podarilo aktualizovať koncepciu rozvoja – sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina

23 apríl 2024 V rámci projektu sa podarilo aktualizovať koncepciu rozvoja – sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina Projekt s názvom Každý iný, ...
Čítaj viac →
Návrat hore