24
november 2022

Predstavenie partnera projektu Návrat, o.z.

Nezisková organizácia Návrat bola založená v roku 1993 s cieľom presadiť a podporiť návrat opustených detí z detských domov do rodín. Organizácia je založená na troch hodnotách: Dieťa – Rodina – Vzťahy. Víziou občianskeho združenia Návrat je odborne a prakticky prispieť k dosiahnutiu stavu v spoločnosti, v ktorom budú všetky deti prežívať detstvo v rodinách schopených poskytnúť im bezpečie, starostlivosť, lásku; v ktorom všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne, a v ktorých rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.

V súčasnosti existuje šesť centier Návratu. Návrat poskytuje niekoľko služieb:

  • Príprava na náhradné rodičovstvo
  • Podpora náhradných rodín
  • Kluby náhradných rodín
  • Tréning pre profesionálnych rodičov
  • Pomoc rodinám v ohrození
  • Terapie
  • Deti a mladí
Návrat hore