14
december 2022

Vianočná výzdoba v komunitnom centre

Dňa 13.12.2022 sa v komunitnom centre v rámci projektu „Každý iný , všetci rovní“ uskutočnila aktivita „Výroba vianočných vencov“, kde si obyvatelia komunitného centra hlavne matky  spolu s deťmi vytvárali  rôzne vianočné ozdoby  vo forme vianočných vencov, ktoré si samy ozdobili. Počas aktivity sa deti  spolu s terénnymi sociálnymi pracovníčkami zapojili do ozdobovania vianočného stromčeka, na výzdobu vianočného stromčeka použili vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby. Tieto aktivity smerovali do zaujímavých diskusií, na rôzne témy ako napríklad  rodičovské zručnosti, ako šetrne si navariť a tiež ako využívať svoj voľný čas.

Návrat hore