30
apríl 2024

Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu

Vyhodnotenie projektu –  „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“

Aktivita: Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu.

Na ZŠ V. Javorku  sme sa zapojili do projektu  doučovanie  žiakov z marginalizovaných rómskych komunít  po vyučovaní.  Doučovanie  prebiehalo hravou formou v pondelok a stredu.

Cieľom doučovania bolo okrem splnenia si školských povinností aj rozvoj ďalších schopností žiakov. Učili sa zodpovednosti, spolupráci, tolerancii k  spolužiakom a svojim súrodencom.

Škola im ponúkla podnetné prostredie, vybavené potrebnými  pomôckami. Sprevádzali ich pedagógovia, ktorí podporovali vhodné správanie a vytváranie nových osobnostných predpokladov a návykov.

Pozitívne reagovali aj rodičia, deti trávili poobedný čas plnohodnotne, dosahovali lepšie vzdelávacie výsledky, do školy chodili pripravené a s radosťou. 

Návrat hore