30
apríl 2024

Putovná výstava prác detí a mladých ľudí z Komunitného centra

V rámci projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ sa v dňoch 18.4.2024 – 30.4.2024 uskutočnila výstava prác detí a mladých ľudí z Komunitného centra.

Výstava prebiehala na troch základných školách v Žiline:
Základná škola V. Javorku v Žiline
Základná škola a materská škola Gaštanová
Základná škola Jarná

Do aktivity boli zapojené deti a mladí ľudia z Komunitného centra, ktorí sa mali zamyslieť za pomoci lektorov a terénnych pracovníkov nad témou „Každý iný, všetci rovní“. V rámci výstavy bolo zapojených približne 30 detí s viacerými dielami. Všetci zúčastnení boli odmenení zaujímavými darčekmi (každé dieťa dostalo pero, ceruzky, kľúčenku, tričko a šiltovku).

Návrat hore