29
marec 2024

Online dotazník o vzťahu majoritnej spoločnosti k marginalizovanej rómskej komunite

Pre účely projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ prosíme o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníku, ktorý je smerovaný na vzťah k miestnej rómskej komunite.

Informácie, ktoré na základe dotazníkov získame budú využité pre potreby projektu. Cieľom je zistiť názor na život v spoločnom priestore s rómskymi spoluobčanmi. Dotazník je tvorený siedmymi otázkami, na ktoré je možné odpovedať zvolením hodnotenia na stupnici od 1 do 10 pričom 1 znamená „veľmi nepríjemne“ a 10 znamená „veľmi príjemne“.

Vyplnenie anonymného dotazníka so siedmimi otázkami by  nemalo zabrať viac než 5 minút. Online formulár bude na webe žilinskej samosprávy aktívny približne mesiac, do 30. apríla 2024. Dotazník môžete vyplniť na tomto odkaze.

Ďakujeme!

Návrat hore