1
apríl 2024

Veľká noc v Komunitnom centre

Dňa 29.03.2023 sa v komunitnom centre v rámci projektu „Každý iný, všetci rovní“ uskutočnila aktivita „Výroba Veľkonočných ozdôb“, kde si obyvatelia komunitného centra hlavne deti  spolu s rodičmi vytvárali  veľkonočnú výzdobu, ktorú si samy vyrobili a odniesli do svojich domovov, čím si skrášlili svoju izbu. Počas aktivity sa deti  spolu s terénnymi sociálnymi pracovníčkami zapojili aj do veľkonočnej výzdoby komunitného centra. Počas tejto aktivity sme diskutovali na tému prežívanie veľkonočných sviatkov a ich význam, aké majú zvyky z rómskej kultúry a aké tradície pretrvávajú dodnes  a ktoré si osvojili. 

Návrat hore