3
jÚL

Mesto Žilina vybuduje workoutové ihrisko na bratislavskej ulici

V októbri 2022 sa začala implementáciu projektu „Každý iný, všetci rovní“. V rámci projektu sa realizuje niekoľko aktivít, ktoré majú za úlohu nie len zlepšiť existujúce životné podmienky obyvateľov bratislavskej ulice, ale taktiež prepojiť spoluprácu majoritnej spoločnosti a marginalizovanej rómskej komunity. 

Jednou z aktivít je Vytvorenie voľnočasových aktivít, ktoré zahŕňa nie len samotné voľnočasové aktivity, ako napríklad výtvarný krúžok, športový krúžok, krúžok šikovné ruky, ale aj vybudovanie workoutového ihriska. 

V súčasnosti sa pracuje na vypracovaní projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti, následne bude podaná žiadosť na stavebný úrad o zlúčené územné rozhodnutie a stavebné povolenie. 

Cieľom aktivity je prispieť k zmysluplnému vyplneniu voľného času detí a mladých ľudí z lokality Bratislavskej ulice, k rozšíreniu spektra aktivít a zručností využiteľných v ďalšom živote, k nasledovaniu pozitívnych vzorov. Aktivity ich rozvíjajú nie len v tvorivých alebo športových činnostiach, ale umožňujú im osobnostne sa rozvíja v bezpečnom prostredí. 

Fotogaléria

Návrat hore