28
JÚN

Mesto Žilina zorganizovalo konferenciu k projektu "Každý iný, všetci rovní"

Dňa 26.6.2023 sa uskutočnila úvodná konferencia k projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ v rámci programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Konferencia sa uskutočnila za účelom predstavenia projektu, jeho cieľov, aktivít, schémy financovania ale taktiež bližšie priblížiť spoluprácu a súčinnosť s partnermi projektu.

V rámci programu sa podarilo získať viac ako 384 000 eur na rozšírenie už existujúceho komunitného centra spolu s pracovnými miestami, interiérovým vybavením a aktivitami podporujúcich inklúziu rómskej komunity.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie existujúcich životných podmienok, spoločenského prostredia a kvality života marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina. Projekt je zameraný taktiež na vytvorenie spolupráce medzi rómskou komunitou a majoritnou spoločnosťou, na podporu stability a kvality bývania. 

Fotogaléria

Scroll to Top