12
marec 2024

Na Bratislavskej ulici vyrástlo nové workoutové ihrisko

V rámci projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ bolo vybudované workoutové ihrisko.

Na ihrisku boli umiestnené nasledovné prvky: klikovacie madlá, veľké madlá, veľké bradlá, hlavná zostava – 5x hrazda, 1x šikmá rebrina, 1x rebrina vodorovná s bočnými úchopmi, 1x rebrina zvislá, 2x úchop vlajka, 1x trojhrazda. V tesnej blízkosti ihriska je aj informačná tabuľa, na ktorej je umiestnený prevádzkový poriadok.

Workoutové ihrisko je určené k aktívnemu odpočinku alebo pre športovú činnosť vo voľnom čase, ktorý prináša človeku fyzické zotavenie, psychické uvoľnenie a vnútorné uspokojenie obohacujúce jeho intelekt a prispieva k rastu osobnosti. Využitie možnosti športového vyžitia vo voľnom čase taktiež predchádza kriminalite mládeže. Stavba má verejný charakter a slúži ku športu a relaxácii verejnosti. Počíta sa aj s účasťou imobilných ľudí podľa fyzických možností a v súlade s prevádzkovým poriadkom.

Projekt výstavby workoutového ihriska je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Fotogaléria

Návrat hore