13
jún

Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta Terénny pracovník pre projekt "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – Terénny pracovník pre projekt „Každý iný, všetci rovní“,

Predpokladaný termín nástupu: Dohodou

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia a iné humanitné a sociálne vedy, úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a minimálne 2 roky pracovných skúseností v odbore,
 • znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook),
 • schopnosť teamovej práce, organizačné a komunikačné zručnosti,
 • odborná spôsobilosť, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony,
 • vytrvalosť, flexibilita,
 • schopnosť riešiť konflikty, empatia
 • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia, posudzovanie životnej situácie človeka,
 • poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného poradenstva,
 • pomoc pri budovaní si finančnej stability a pozitívneho osobnostného kreditu,
 • analýza sociálnej, finančnej situácie a problému človeka, individuálne plánovanie riešenia identifikovaného finančného problému človeka,
 • pomoc pri hľadaní práce, komunikácia s potencionálnymi zamestnávateľmi, pomoc pri komunikácii marginalizovaných rómskych komunít s rôznymi organizáciami,
 • administrácia dokumentácie spojenej s bývaním a sledovane povinností spojených s bývaním,
 • spolupráca s terénnymi sociálnymi pracovníkmi,
 • spolupráca a kooperácia s inštitúciami a organizáciami,

Čo ponúkame:

 • 1 060 EUR/mesiac brutto s možnosťou osobného ohodnotenia (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov. (Spolu mesačná mzda až do výšky 1 219 EUR/ mesiac brutto.),
 • možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien,
 • flexibilný pracovný čas,
 • elektronické stravné lístky/ finančný príspevok na stravovanie nad rámec Zákonníka práce,
 • nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce,
 • zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú
 • plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Miestom výkonu práce je územie mesta Žilina – predovšetkým lokalita Bratislavskej ulice, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny, jednotlivci a rodiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením – Komunitné centrum „Na Predmestí“, ul. Bratislavská 8612, Žilina

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 20.06.2023 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.

Fotogaléria

Scroll to Top