5
apríl

Mesto Žilina zakúpilo elektromobil z nórskych grantovMesto Žilina v rámci projektu: „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“, podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, zakúpilo elektromobil, ktorý bude slúžiť predovšetkým pre potreby zabezpečenia terénnych sociálnych aktivít a prepravy materiálu v rámci mesta Žilina.

Elektromobil bol zakúpený pre účely implementácie projektu, predovšetkým v rámci aktivity Podpora a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania a prevencie straty bývania pre marginalizovanú rómsku komunitu. Cieľom aktivity je skvalitniť výkon sociálnej práce v oblasti bývania marginalizovanej rómskej komunity, k čomu prispeje aj vytvorenie miesta pracovníka realizujúceho intervenciu v oblasti bývania. 

Kúpou elektromobilu zároveň mesto Žilina prispeje k podpore elektromobility a tým aj ochrane životného prostredia. Základnou výhodou sú nulové emisie, vďaka čomu sú vhodné pre nízkoemisné zóny. Okrem iného sú prednosťou dobré jazdné vlastnosti a nízke náklady na údržbu. 

Fotogaléria

Scroll to Top