3
november 2022

Predstavenie partnera projektu Slovenský Červený kríž – Územný spolok Žilina

Myšlienka založená Červeného kríža siaha do roku 1859, kedy švajčiarsky obchodník na vlastné oči videl dôsledky krvavej Bitky pri Solferine. Uvedomoval si, aký je nedostatok vojenských lekárov. Na základe toho zorganizoval skupinu ľudí, ktorí pomáhali raneným. Dunant  sa vrátil do Švajčiarska a napísal knihu „Spomienka na Solferino“, ktorú neskôr na svoje náklady vydal. Knihu rozposlal vládnucim rodom Európy, vojvodcom, politikom, verejne angažovaným osobnostiam a priateľom. „Spomienka na Solferino“ mala veľký vplyv a návrhy z knihy dostali konkrétnu podobu – Červený kríž. Vlády sa dohodli na kodifikácii prvých pravidiel vedenia vojny.

Červený kríž sa riadi siedmymi základnými princípmi:

Ľudskosť * Nestrannosť * Neutralita * Nezávislosť * Dobrovoľnosť * Jednotnosť * Univerzálnosť

Venujú sa témam ako:

Migrácia a vysídlenie, darovanie krvi, prvá pomoc, sociálna činnosť, terénne sociálne služby, dobrovoľníctvo, krízový manažment, humanitárna pomoc a mnoho iného.

Návrat hore